Plaatsen

Doelgroep

DéWoonnotaris.nl is opgezet ten behoeve van de consumentenvastgoedpraktijk.

Wanneer de volgende vragen met ja beantwoord worden kunt u bij DéWoonnotaris.nl terecht:

  • Betreft het een woning die u zelf bewoont of gaat bewonen?
  • (alleen bij aankoop) Koopt u de woning van een particulier persoon (dus niet van een bedrijf of stichting)?
  • Behoort de woning niet tot een echtscheidingsboedel of een nalatenschap?
  • Vindt u het goed, dat de communicatie met DéWoonnotaris.nl zoveel mogelijk digitaal verloopt?
  • Is er voor de ondertekening van de akte geen machtiging van derden, zoals rechter of curator, nodig?

Zijn één of meer vragen met nee beantwoord, gaat het om een wat meer ingewikkelde kwestie of spreekt de digitale aanpak u wat minder aan dan kunt u uitstekend terecht één deur verder op de Sint Canisiussingel 26 te Nijmegen bij Hoge van Gerven Notarissen (www.hogevangerven.nl of telefoonnummer 024-3810710).