Plaatsen

Doelgroep

DéWoonnotaris.nl is opgezet ten behoeve van de consumentenvastgoedpraktijk.

Daar verstaan wij de gebruikelijke en niet-zakelijke eigendomsoverdrachten onder van woningen van particulier naar particulier (consumenten). Wanneer de volgende vragen met ja worden beantwoord kunt u bij DéWoonnotaris.nl terecht:

  • Betreft het een woning die u zelf bewoont of gaat bewonen?
  • Is er een schriftelijke, door beide partijen getekende en volledig ingevulde koopakte of gaat u opdracht geven aan DéWoonnotaris.nl/Haaglanden om een koopakte voor u op te stellen?
  • Behoort de woning niet tot een echtscheidingsboedel of een nalatenschap? Als dit wel zo is dient aanvullend onderzoek gedaan te worden, hetgeen kan leiden tot extra kosten (voor de verkoper mogelijk)
  • Vindt u het goed, dat de communicatie met DéWoonnotaris.nl zoveel mogelijk digitaal verloopt?
  • Is er voor de ondertekening van de akte geen machtiging van derden, zoals een rechter of curator, nodig?
  • U beheerst de Nederlandse taal goed in schrift èn woord?
  • U wilt niets anders op onroerend goed-gebied regelen, zoals bijvoorbeeld een splitsing in appartementsrechten, een vestiging erfdienstbaarheid, een pakket OG overdragen, enzovoorts?

Zijn één of meer vragen met nee beantwoord, gaat het om een wat meer ingewikkelde kwestie of spreekt de digitale aanpak u wat minder aan dan kunt u uitstekend terecht in de Schoolstraat 27 te Wassenaar bij Van Wijk Notarissen. (www.notariskantoor.net).