Plaatsen

Doelgroep

DéWoonnotaris.nl is opgezet ten behoeve van de consumentenvastgoedpraktijk.

Wanneer de volgende vragen met ja beantwoord worden kunt u bij DéWoonnotaris.nl terecht:

  • Betreft het een woning die u zelf bewoont of gaat bewonen?
  • (alleen bij aankoop) Koopt u de woning van een particulier persoon (dus niet van een bedrijf of stichting)?
  • Vindt u het goed, dat de communicatie met DéWoonnotaris.nl zoveel mogelijk digitaal verloopt?
  • Is er voor de ondertekening van de akte geen machtiging van derden, zoals een rechter of curator, nodig?

Zijn één of meer vragen met nee beantwoord, gaat het om een wat meer ingewikkelde kwestie of spreekt de digitale aanpak u wat minder aan dan kunt u uitstekend terecht één deur verder op de Bleulandweg 1d te Gouda bij Westerhuis Notarissen (www.westerhuisnotarissen.nl of telefoonnummer 0182 535577).