Plaatsen

Uitgebreide checklist voor een samenlevingscontract: Alles wat je moet weten

Een samenlevingscontract is een belangrijk document voor stellen die samenwonen, maar niet getrouwd zijn. Het regelt juridische, financiële en persoonlijke afspraken tussen partners en biedt duidelijkheid en bescherming voor beide partijen. Hier is een uitgebreide checklist om ervoor te zorgen dat jullie samenlevingscontract alle nodige elementen bevat.


1. Financiële afspraken

Gezamenlijke rekeningen:
Overweeg of jullie een gezamenlijke bankrekening willen openen voor huishoudelijke uitgaven.
Beslis hoeveel geld elke partner op deze rekening stort.
Maak afspraken over de verdeling van uitgaven zoals huur/hypotheek, boodschappen, verzekeringen, en andere kosten.

Verdeling van kosten:
Leg vast wie welke kosten draagt. Dit kan op basis van inkomen, gelijke verdeling of andere criteria die voor jullie werken.
Overweeg afspraken over incidentele kosten en onverwachte uitgaven.

Sparen en investeren:
Bespreek hoe jullie willen sparen en investeren voor de toekomst.
Willen jullie samen een spaarrekening openen of afzonderlijk sparen?
Overweeg gezamenlijke investeringen zoals een huis of aandelen.

2. Eigendommen

Gezamenlijke bezittingen:
Inventariseer welke bezittingen jullie delen, zoals meubels, apparaten, en auto’s.
Maak een lijst van waardevolle gezamenlijke spullen en leg vast hoe deze worden beheerd en verdeeld in geval van een breuk.

Individuele eigendommen:
Maak een lijst van persoonlijke bezittingen die niet gedeeld worden, zoals erfstukken, sieraden, en andere persoonlijke items. Bepaal hoe deze bezittingen worden beschermd en beheerd.

3. Zorgverplichtingen

Zorg voor elkaar:
Bespreek hoe jullie voor elkaar willen zorgen in geval van ziekte, ongevallen of andere situaties. Denk aan praktische zorg, emotionele steun en financiële ondersteuning.

Eventuele kinderen:

Als jullie kinderen willen, maak dan afspraken over opvoeding, financiële verantwoordelijkheden en andere zaken. Bespreek voogdijregelingen en hoe jullie de opvoeding willen aanpakken.

4. Juridische aspecten

Erfrecht:
Bespreek wat er met jullie bezittingen gebeurt als een van jullie overlijdt. Leg vast hoe jullie de erfenis willen regelen en of er testamenten nodig zijn.

Beëindiging van de relatie:
Denk na over hoe het samenlevingscontract ontbonden wordt als jullie uit elkaar gaan. Bepaal welke stappen genomen moeten worden, zoals verdeling van bezittingen en eventuele alimentatie.

5. Notaris en registratie

Notaris:

Overweeg om het samenlevingscontract bij een notaris te laten opstellen en registreren. Dit geeft het contract meer juridische waarde en zorgt ervoor dat het rechtsgeldig is. Een notaris kan ook helpen met het opstellen van testamenten en andere juridische documenten die van belang kunnen zijn.

Belangrijk
Het opstellen van een samenlevingscontract is een proces dat open en eerlijk overleg tussen partners vereist. Het is bedoeld om jullie rechten en plichten vast te leggen, maar ook om vertrouwen en duidelijkheid te creëren binnen jullie relatie. Door samen deze uitgebreide checklist door te nemen, kunnen jullie ervoor zorgen dat alle belangrijke onderwerpen aan bod komen en dat jullie contract volledig en rechtsgeldig is.

Met deze gids heb je een solide basis om jullie samenlevingscontract op te stellen. Het biedt niet alleen juridische zekerheid, maar ook een duidelijk kader voor jullie gezamenlijke toekomst. Offerte aanvragen?