Wat doet de Woonnotaris.nl niet?

  • Overdracht van bedrijfspanden, rechten van erfpacht, lidmaatschapsrechten
  • Overdracht van verhuurde woningen
  • Overdrachten door of aan rechtspersonen
  • Vestigen van beperkt zakelijke rechten (anders dan hypotheken)
  • Overdrachten vanuit faillissementen
  • Overdrachten waarbij vrijstellingen van overdrachtsbelasting van toepassing zijn.