Een digitale akte: hoef ik dan niet meer langs te komen om de akte(n) te ondertekenen?

De concept akte(n) kunt u digitaal via het online dossier inzien. De uiteindelijke originele (papieren) akte wordt in het bijzijn van de notaris door alle betrokken partijen op het betreffende kantoor ondertekend. U ontvangt ofwel een papieren afschrift van de ondertekende akte, ofwel een digitaal afschrift van de getekende akte via het online dossier.